Här kan du träna dina kunskaper när det

gäller svenska sjövägmärken.

Klicka på rätt alternativ!

Begränsad höjd

Begränsat djup

Smal kanal, endast 2,7

Minst 13,7 meter mellan båtar

Avsmalnande farled

Begränsad bredd

1.

2.

Fartbegränsning 5 knop

Max djup 5 meter

Ankringsplats för högst 5 båtar

3.

Klaffbro

Öppen bro

Rörlig bro

4.

Fiske förbjudet

Fiskeredskap

Fiske med nät förbjudet

5.

Förtöjningsplats

Annan fara

Förtöjning förbjuden

6.

Kabelarbete pågår

Förtöjningsplats med el

Livsfarlig ledning

7.

Korsande färja

Linfärja

Bilfärja

8.

Strömt vatten

Simtävling pågår

Badplats

9.

Småbåtsvarv

Arbete i eller vid vatten

Reparation av farled

10.

Förbjudet att hoppa från båt

Förbud mot landstigning

Privat brygga

11.

Förbud mot att bada från båt

Okänt vattendjup

Förbud mot dykning

12.

Förbud mot sjötrafik

Förbud mot förtöjning

Privat farled

13.

Sjösport förbjuden

Förbud mot vattensport

Förbud mot fritidsbåtar

14.

Förbud mot sjötrafik

Förbud mot motorbåtar

Stäng av båtmotorn

15.

Förbud mot segelbåtar

Förbud mot kappsegling

Förbud mot segelbåtar över 12 m

16.

Brädsegling inom markerat område

Väjningsplikt för brädseglare

Förbud mot brädsegling

17.

Vattenskidåkning på anvisad plats

Hopp med vattenskidor förbjudet

Förbud mot vattenskidåkning

18.

Privat ankarplats

Förbud mot ankring

Varning för bottendragen kabel

19.

Pollare ur funktion

Privat förtöjning

Förbud mot förtöjning

20.

Vattenskoteråkning tillåten

Vattenskoteråkning inom markerat område

Förbjudet att stå i båten

21.

Vattensport tillåten

Vattensport på anvisad plats

Fritidsbåtstrafik tillåten

22.

Endast propellertrafik tillåten

Motorbåtstrafik tillåten

Motorbåts varv

23.

Endast segelbåtar tillåtet

Kappsegling pågår

Segelbåtstrafik tillåten

24.

Brädsegling tillåten

Brädsegling inom anvisat område

Brädsegling på egen risk

25.

Nödhamn

Allmän förtöjning

Ankring tillåten

26.

Vattenpost för dricksvatten

Gästhamn

Förtöjning tillåten

27.

Stoppgräns

Hinder i farleden

Varning

28.

Tyst trafik påbjuden

Prickar saknas

Avge ljudsignal

29.

Påbjuden färdriktning

Gira styrbord

Följ pilarna

30.